محصولات

توجه: توضیحات کامل در مورد نحوه راه اندازی ساعتهای خریداری شده و دانلود و نصب نرم افزارهای مورد استفاده هر مدل ، به تفصیل در صفحات مربوطه آمده است.

محصولات موجود

توضیحات تفصیلی در مورد امکانات ساعت های هوشمند و ردیاب کودکان در صفحه ویژگیها قابل مطالعه میباشد:

 

ساعت هوشمند Q50

قیمت : 300,000 تومان

قابليت های کلی :

1- مکان یابی دوگانه : LBS + GPS

2- درخواست کمک (SOS)

3- پیام دو طرفه

4- ساخت حصار مجازی

5- هشدار جدا شدن ساعت از دست کودک

6- هشدار باتری ضعيف

7-  رديابی آنلاين

8- تماس تلفنی

9- ﭼت ﺻوتی

 


ساعت هوشمند GW-100

قیمت : 400,000 تومان

 

قابلیت های کلی:

1-  مکان یابی دوگانه : WiFi + LBS + GPS

2-  درخواست كمك (SOS)

3- پیام دو طرفه

4-  ساخت حصار مجازي

5-  هشدار جدا شدن از دست

6-   هشدار باتري ضعيف

7-   رديابي آنﻼين

8-  تماس تلفنی

9-  ﭼﺖ ﺻﻮتی


ساعت هوشمند GW500S

قیمت : 480,000 تومان

قابلیت های کلی:

1-  مکان یابی دوگانه : LBS + GPS

2-  درخواست كمك (SOS)

3- پیام دو طرفه

4-  ساخت حصار مجازي

5-  هشدار جدا شدن از دست

6-   هشدار باتري ضعيف

7-   رديابي آنلاين

8-  تماس تلفنی

9-  ﭼﺖ ﺻﻮتی

10- امکان عکسبرداری