راه اندازی ساعت ها

راهنماي راه اندازي و كاربري ساعت هوشمند Q50

لطفا پيش از استفاده از ساعت، راهنماي آن را به دقت مطالعه و اجرا بفرماييد.

راهنماي سريع

1-   كاور باتري را برداشته و يك سيم كارت (سايز ميكرو) از پيش فعال شده با شارژكافي را درخشاب آن بگذاريد.

نکته: كارت بايد شبكه  2G را ساپورت كند.

2-   باتري را نصب كرده و كاور آن را با پيچ ثابت نمایید.

3-   دكمه  On/Off روي ساعت را فشار داده و چند ثانيه نگهداريد تا صدا و پيغام بوت شدن دستگاه را در صفحه ساعت مشاهده نمایید.

سپس شماره تلفن های اصلي مانند موبايل والدين را بر روي ساعت تنظيم نمایید.

نکته: خاموش كردن ساعت تنها از طريق اپليكيشن امكانپذير خواهد بود.

4-   اپليكيشن ساعت را با كمك  QR-Code موجود، دانلود و نصب نموده سپس اكانت خود را ساخته و رجيستر نمایید. ( نحوه انجام، بطور کامل در صفحه دانلود و نصب نرم افزار، توضیح داده شده است.)

5-   براي شارژ كردن ساعت از كابل داخل بسته بندي استفاده نماييد. كابل USB را ميتوانيد به پورت كامپيوتر يا شارژر وصل نماييد.

6-   پس از درج شماره تلفن هاي مورد نظر توسط اپليكيشن در ساعت ، با فشردن دكمه هاي “1” ، “2” ،”SOS”  تلفن موردنظر را شماره گيري نماييد. براي قطع تماس از دكمه Power استفاده كنيد.

راهنمای تصویری نصب :

 

راهنماي راه اندازي و كاربري ساعتهای GW100 و GW500S

لطفا پيش از استفاده از ساعتها ، راهنماي آنها را به دقت مطالعه و اجرا بفرماييد.

راهنماي سريع

1-   كاور را برداشته و يك سيم كارت (سايز ميكرو) از پيش فعال شده بدون پين كد با شارژكافي را درخشاب آن بگذاريد.

نکته: كارت بايد شبكه  2G را ساپورت كند.

2-   كاور را مجددا در جاي خود فيكس كنيد.

3-   دكمه  On/Off را برروي ساعت فشار داده و چند ثانيه نگهداريد تا صدا و پيغام بوت شدن دستگاه در صفحه ساعت مشاهده گردد. پس ازتنظيم كردن شماره تلفن اصلي (مانند موبايل والدين) بر روي ساعت، خاموش كردن ساعت تنها از طريق اپليكيشن امكانپذير خواهد بود.

4-   اپليكيشن ساعت را با كمك  QR-Code موجود در زير جعبه ساعت دانلود و نصب نموده و سپس اكانت خود را ساخته و رجيستر كنيد.

( نحوه انجام، بطور کامل در صفحه دانلود و نصب نرم افزار، توضیح داده شده است.)

5-   براي شارژ كردن ساعت از كابل داخل بسته بندي استفاده نماييد. كابل USB را ميتوانيد به پورت كامپيوتر يا شارژر وصل نماييد.

6-   پس از درج شماره تلفن هاي مورد نظر توسط اپليكيشن در ساعت ، از صفحه  contacts براي برقراري تماس تلفني استفاده نمایید.

تماس هوشمند : پس از تنظيم شماره ناظر  “ Monitoring“  تنها اشخاصي ميتوانند با ساعت تماس بگيرند كه در ليست مجاز اپليكيشن ساعت وارد شده باشند.(اين ويژگي به منظور جلوگيري از تماسهاي مزاحم يا ناخواسته در نظر گرفته شده است.)

راهنمای تصویری :